fb

Nanotechnologická dezinfekční ochrana Titan Professional

Nanotechnologický nástřik TITAN Professional představuje dlouhodobou ochranu 10 let

Zarezervovat dezinfekci
Domů » Nanotechnologická dezinfekční ochrana – Titan Professional 10

Nanotechnologie jsou moderní postup dezinfekce

Moderní nanotechnologické postupy

TITAN PROFESSIONAL je speciální fotokatalytický povrch z nanočástic oxidu titaničitého TiO2. Fotokatalýza je proces chemického rozkladu látek za přítomnosti fotokatalyzátoru a světelného záření. Principiálně vychází z fotolýzy, přirozeného rozkladu některých látek působením světla, urychlené přítomností fotokatalyzátoru.

N

Moderní úklid pomocí nanotechnologií

N

Prevence nozokomiálních infekcí

N

Prevence rozšiřování nákaz

N

Ochrana před nebezpečnými látkami

bacoban bactery

MODERNÍ A ÚSPORNÝ ZPŮSOB DEZINFEKCE

Jak provádíme aplikaci Titan Professional?

 • Základem je čistý povrch a soudržný podklad pro nanesení
 • Nesavý povrch odmastíme a vyčistíme párou 175°C a speciálním čističem, který nezanechává zbytky smáčivých látek a surfaktantů.
 • Savé povrchy opatříme penetračním nástřikem.
 • TiO2 nanášíme nízkotlakým nástřikem, ES nástřikem nebo nátěrem podle typu podkladu.
 • Poskytujeme záruku 5 let a po celou dobu povrch pravidelně monitorujeme.

 

Neviditelná ochrana až 10 let

Co Titan Professional likviduje
 • Viry, bakterie, plísně, houby
 • Jemné prachové částice (PM1, 2, 5, 10)
 • Aromatické uhlovodíky
 • Chlorované uhlovodíky
 • Jednoduché uhlovodíky
 • Dioxiny, chlorfenol,chlorbenzen…
Proc Titan Professional?
 • Prevence nozokomiálních infekcí
 • Prevence rozšiřování nákaz
 • Ochrana před nebezpečnými látkami
Kde Titan Professional aplikovat?
 • Nemocnice,kliniky a ordinace
 • Domovy pro seniory
 • Nádražní budovy
 • Obchodní domy a nákupní centra
 • Kontaktní místa veřejné správy
 • Dopravní prostředky veřejné dopravy

REFERENCE

Ukázka naší práce

Jak zvýšit ochranu zdraví?

Zvýšení frekvence dezinfekce

Taková opatření mohou snížit riziko křížové infekce ve veřejném zdraví. Například po epidemii SARS si Hong Kong MTR Corporation udržovala dezinfekci každé 4 hodiny jako běžný postup. Opatření, která jsou omezena náklady a skutečným provozním prostředím, však nejsou při mnoha příležitostech vhodná.

Pokročilý antibakteriální a antivirový hygienický povrch

Nyní můžeme poskytnout vysoce výkonné antibakteriální a antivirové hygienické povrchy do celého prostoru pomocí pokročilého systému povrchového povlaku TITAN PROFESSIONAL a technologie ošetření, čímž pomáháme tradiční dezinfekci k dosažení vyšších standardů, snížení křížových infekcí v budovách a k ochraně osob.

Co o nás řikají naši klienti?

Na BIONET PLUS s.r.o. se obracíme s důvěrou v rámci dlouhodobé spolupráce, pokud potřebujeme řešit netypická nebo silná znečištění na objektech. Nestalo se, že by nenašli řešení, komunikace i provedení na jedničku a za to velmi děkuji.

Michal Doležal

Manažer Facility

S panem Klokočníkem jsme v kontaktu přibližně 2 x ročně ohledně čištění nerezových a kovových prvků a konstrukcí a čištění vzduchotechniky v našem hotelu. Spolupráce funguje v naprostém pořádku a za to samozřejmě velmi děkuji.

Jana Weidlichová

Provozní hotelu, Admiral

Společnost BIONET PLUS s.r.o. jsem objednal na zkoušku, jelikož jsem potřeboval odstranit uniklý olej na zámkovou dlažbu. Zaměstnanci skvrny nejen vyčistili, ale navíc sanovali podloží v ceně a vyměnili písek v zasažených spárách.

Martin Švec

soukromý podnikatel

Jak objednat?

Poptávka

K přesnému výpočtu cenové nabídky nám prosím zašlete fotografii povrchu určeného pro dezinfekci, jeho plošný rozsah, adresu nebo umístění objektu a vaše jméno a tel. kontakt.

Cenová nabídka

Na základě vaší poptávky ZDARMA vyhotovíme cenovou nabídku, kterou Vám zašleme v co nejkratším možném termínu.

Realizace

Po odsouhlasení cenové nabídky domluvíme termín zpracování a vaši zakázku zrealizujeme.

(+420) 739 459 493

 

Rezervovat čištící služby

Kontaktní formulář

9 + 5 =

PŘEHLED NAŠICH PARTNERŮ